Почетна
Добредојде во ЕГО!
Стани Гоце, да видиш даскалите Печати Е-пошта
Архива - 339
Автор: Симе Алушевски   
Петок, 24 Октомври 2014 07:14

121 Година ВМРО

СТАНИ ГОЦЕ, ДА ВИДИШ ДАСКАЛИТЕ!*

1. Државата бара послушност, непослушните се бунат. Отсекогаш било така - режимите бараат покорност - непокорните дигаат востанија и револуции. Всушност, непослушните, непокорните, револуционерите - го движат светот: Адам и Ева ја започнаа историјата на човекот преку чинот на непослушноста; Пркосниот Прометеј го украде огнот за да им го даде на луѓето; Гладниот народ ги  крена Француската, Октомвриската револуција... Карпошовото, Кресненското, Разловечкото, востание... Илинденско востание го кренаа млади и бунтовни даскали.

2. Сите револуции и сите востанија се спроведени од образувани и пред се` млади луѓе:

Повеќе...
 
 

339

Анкета

Дали би го менувале името за влез во унијата?
 
Карпатија
___________________________
Rustiko
___________________________

Зк Пелагонија

Водовод

Буре

Квасара Битола

Стоматолошка ординација Д-р Јолевски
_______________________________